Wednesday, 10 February 2010

המשרתים את אמא

המשרתים את אמא
עובד: מוחמד בלורית Raudah

אמא, כל כך מלא דם הפצעים על כפות הרגליים שלך עם סיבה אני לא מבין הלב כמה שאתה צעד אחד קדימה עם יותר חמור שם בשבילך, לחנך את הילדים מלבד הרוק שלך ואולי מרדנית כמבוגר? או שאני חסר בושה, ומאפשרות לך לחרוך את המילה תקועה?

אמא, אתה כל כך אמיץ הלב לדגור המטופל עם סיבה אני תמיד מצדיק את כל האמצעים תשוקה בלתי צפוי, בדמעות כל שלך יש טבע angkuhku isakmu ללחוץ על החזה שלי, הכעס שלי לשרוף את כל מה שאני רואה,

אמא של הקדשה שאני נותן הוא לא מספיק כדי לשחזר את הדמעות, isakmu שלך, כעס כי היכה את הסלעים אולי הגיע הזמן רק יכול לרקום ספק לפספס הציפיות בשורה, הגיעו לאי של חלומות להתפלל, אתה מקווה את הסדין הזמן לימד כיצד לבנות גדר אהבה הפשוטה.

מידן, 05

No comments: